Mer tankar om politik..

Under höstmarknaden i Jokkmokk, innan valet, så var tanten med och gjorde reklam för sitt parti. Det gör alla andra partier också och i ”politikerhörnan” på området brukar det vara en synnerligen trevlig stämning och det var det även detta år.

Partierna skojar friskt med varandra och människor som kommer och pratar känner det, tror tanten, för många kommer och pratar med oss alla.

Denna gång kom en av kommunens moderater med ett paket näsdukar med M:s logga på till tanten och tanten kunde naturligtvis inte avhålla sig från att skoja om det – ”snyta sig i M:s politik” osv. Nåja, tanten fick svar på tal och det skrattades. MEN när tanten kom hem och skulle använda näsdukarna till det som de är tänkta för så ser hon att paketet är nästan omöjligt att få upp. De har klistrat M-loggan rätt över tejpen som man ska dra i för att komma åt innehållet. Tanten tänker att det är kanske precis som deras politik. Behöver man en näsduk får man betala för det med hårt arbete och kanske till och med okonventionella metoder. Tanten fick rent bruka lite våld för att nå den åtråvärda näsduken.

Förövrigt så håller tanten fast vid att hon är jättebesviken på socialdemokratin som genom åren inte gjort så vidare mycket för att förändra det som vi idag ser hända med skattemedel som hamnar hos riskkapitalbolag istället för hos dem som skulle behövt dem – skolans elever, de som behöver sjukvård etc. Tanten är fullt medveten om det mesta av de dåliga inslagen i offentligheten kommer från borgerligheten MEN de har fått fortsätta under S.
Redan Ingvar Carlssons regering i slutet på 80-talet började styra resurser till sjukvården utifrån marknadsprinciper och även om friskolereformen kom av regeringen Bildt, LOV:en kom från Reinfeldt så har ingenting gjorts för att förändra strömmen av skattemedel av sittande socialdemokratiska regeringar. Visst, nu på slutet har det inte varit lätt eftersom det har varit svårt att få majoritet men engagemanget tycker tanten ändå har saknats. Tanten hade förväntat sig mer av ett parti som har ett partiprogram som faktiskt säger något helt annat än det som partiet i praktiken gör.

Tanten är också på det klara med att det kanske hade varit etter värre om socialdemokratin inte styrt de sista åren men det gör inte nå’t bättre. Tanten gillar det ändå inte.

Å med dessa politiska tankarna i huvudet tar tanten en kopp kaffe till..

Tantens tankar om valet…

Så har då valet till riksdag, region och kommun varit och farit. Tanten har varit aktiv i själva arbetet med valet, som röstmottagare och rösträknare. Arbetet har varit mycket roligt och tanten har varit glad över att så många röstat.

Men tanten får erkänna, valresultatet blev en besvikelse för tanten – som är en tämligen röd tant. Tanten tänker att hon inte riktigt hänger med i de hjärnvindlingar som gör att människor röstar åt det blåbruna hållet men får lov att acceptera att de gör det. Det är det som är demokrati, som tanten hoppas finns kvar även efter nästa val.
Tanten tänker att hon läst på flera ställen att de som röstat åt jättehöger menar att det behövs en förändring. DET håller tanten med om men tanten hade velat se en förändring åt andra hållet.

Tanten tänker att om man vill se en förändring så behöver man definiera vad man vill ha förändring TILL och inte bara vad man vill ha förändring FRÅN.

Tanten vill – i korthet – ha en förändring till att det ska finnas en fungerande sjukvård i hela det avlånga Sverige, att statens närvaro ska synas överallt och att skattebetalarnas pengar inte ska gå till riskkapitalbolag. Det innebär – för tanten – inte heller egentligen en regering med Magdalena i spetsen eftersom tanten upplever att hennes parti gått mer o mer mot devisen att ”om inte marknaden kan lösa problemet är det inte värt att lösa”, vilket tanten tycker är genuint sorgligt.

Tanten vill INTE ha en förändring till att de blåbruna avser att minska de oberoende mediernas möjligheter att utföra sitt uppdrag. Så tanten blir orolig när en blå skriver på twitter: ”Ett råd till @moderaterna och @sdriks inför förhandlingarna vad gäller ”public service”: En cancersvulst opereras bort helt, man lämnar inget kvar för då börjar den växa igen.”
Det rådet hoppas tanten verkligen att ingen hörsammar.

Tanten vill också ha en förändring för ökat jämlikhet då Sverige är det land i västvärlden där ojämlikheten ökat mest under de senaste decennierna. Det kommer nog inte att ske med valets segerherrar.

Kort sagt – tanten är deprimerad och oroad för framtiden.

Å med detta sorgsna i tanken tar tanten en kopp kaffe till för att trösta sig lite.


Så blev det då ett ja..

Tant Anna har inte riktigt hämtat sig från chocken av att regeringen sa ja till den föreslagna gruvan i Kallak. Tanten blev dessutom ytterligt bekymrad över hur de försvarade sitt beslut. Pressträffen som han Karl-Petter hade gjorde ju heller inte någon glad där han lyckades klämma in både kriget i Ukraina samt sällsynta jordardsmetaller. Det sistnämnda har då absolut ingenting med frågan att göra, tänker tanten, eftersom det man vill plocka upp är järnmalm.

Tanten blev ännu mer förvirrad av de villkor som ställdes upp. Tanten undrar, vilket bolag ska uppfylla dem? Prospekteringsbolaget Jokkmokk Iron Mines? Vad händer när JimAB säljer hela rasket till en glad kines som faktiskt ska utföra brytningen? Det gruvbolaget struntar väl i vilka villkor som regeringen ställt upp för prospekteringsbolaget. Tanten hänger inte riktigt med i dessa tankevindlingar. Å tanten tänker också att den miljon som prospekteringsbolaget ska lägga hos bergstaten är ett hån. Den pengen räcker verkligen till absolut ingenting när gruvbolaget efter förrättat värv bara drar. För det kommer de att göra, det visar historien!

För övrigt så tycker tanten att man ska titta på ”Svenska Nyheter” från i fredags – den 25 mars. Där görs ett lite räkneexempel som visar på hur vansinnigt det är att sälja ut naturtillgångar till utländska privata företag – å då rimligen till vilket privat bolag som helst.

Tanten har varit alldeles för deprimerad av allt som händer i världen för att skriva på bloggen, mest därför att tanten tycker om att tänka lite skojiga tankar. Tanten tänker, att skojiga tankar det går f-n inte att tänka i dessa tider. Dock är det kanske det vi kan behöva i tider som dessa så tanten får försöka bli lite gladare framgent.

Så tänker tanten och tar en kopp kaffe till.

Tanten tänkte en tanke, å fick en idé.

Eftersom tanten skrivit en del om gruvan, och i förlängningen även om hur en fattig norrbottnisk inlandskommun ska överleva så har tant Annas tankar fortsatt i dessa banor. Å tack vare Po:s eminenta artikel så har tanten tänkt lite andra tankar än de hon brukar tänka. Alltså – för att använda en riktig klyscha – tanten har tänkt ”outside the box”.

Tantens hemkommun har en hel del skyddade områden, å om man tänker på att tantens kommun är lika stor som Skåne, Blekinge och Halland tillsammans, så blir det stora ytor. I kommunen finns ett antal nationalparker och naturreservat.
4 nationalparker och 72 naturreservat för att vara exakt. (Siffrorna hämtade från Länsstyrelsen Norrbottens hemsida).

Tanten är mycket glad åt både parker och naturreservat men faktum kvarstår – de ger inte så mycket skatteintäkter till kommunen. En del pengar kommer naturligtvis från renskötseln som finns i områdena samt från besöksnäringen. Å inte att förglömma att förvaltningen av världsarvet Laponia ligger i tantens kommun. Dessa skatteintäkter räcker dock tyvärr inte så tanten fick en idé.

Eftersom det är staten som har bestämt hur mycket som ska skyddas och som också har satt upp hur mycket som ska skyddas framåt i tiden så vore det inte mer än rätt att staten betalar kommunalskatt för detta. Om man skulle tänka sig att staten får betala – säg 20.000kr/år – för varje kvadratkilometer.
Tja, bara på två av nationalparkerna skulle kommunen kvittera ut 80 miljoner kronor. Tanten orkar inte räkna ut kvadratkilometerna på reservaten men helt klart skulle det bli mycket pengar. Dessa pengar kan man då använda till den service som invånarna behöver och som besökare tycks ta för givna.

Men, säger då vän av ordning, UTJÄMNINGSSYSTEMET! Då svarar tanten att de pengar som kommunen får från utjämningssystemet kommer inte upp i de summor som vi pratar om här. Utjämningssystemet och statsbidrag ger ca 112 miljoner. Vad som är vad går inte att utläsa av Ekonomifaktas sida men tanten räknad dock med att en del av statsbidragen även betalas ut till rika kommuner så de borde rimligtvis även fortsätta till tantens kommun. Räkna bort utjämningssystemet så går tantens kommun ändå med vinst.

Naturligtvis skulle även andra kommuner med naturreservat få ersättningen, men tanten tror att de reservat som finns i t.ex. Stockholms kommun inte kan vara så kostsamma eftersom de är så små.

Förutom detta tycker ju tanten att för saker som kommunen bistår med till fromma för hela landet, som t.ex. naturskyddade områden eller vattenkraften, borde kommunen få ersättning för.

Med dessa udda tankar tar tanten en kopp kaffe till.

Fortsättning på gruverierna del 2(2)

Tant Anna har nu noterat att till och med kyrkans högste har åsikter om gruvans vara eller inte vara, mycket sympatiskt tänker agnostikern…

Men nu skulle ju tanten inte skriva specifikt om gruvan utan mer om det politiska spelet runt landsbygden omkring tanten.

Tanten har tidigare citerar Po Tidholm` s artikel i DN och det kommer ett å annat citat även denna gång.
Po har i artikeln sjutton stycken handfasta råd och ett av dem är faktiskt lite uppseendeväckande och t.o.m tankeväckande och ett tanten aldrig hört förut. Nämligen: ” Återinför tvåkammarriksdagen. En ledamot från varje kommun, oavsett storlek, ska utses i lokala val. Geografi, inte bara demografi, bör påverka samhällsstyrningen i en enhetsstat.” I början på sin artikel skriver han ”Dagens representation omöjliggör en politik för hela Sverige, än mindre Norrland. Huvudstadsregionens fasta mandat i riksdagen har ökat från 57 till 68 på fyra decennier. Även Göteborg och Malmö har fått fler. Skogslänen får allt färre.”

Jäklar, tänker tanten, att hon inte kom på det först!! Hon som dessutom suttit i två parlamentarisk utredningar som handlar om kommunerna utifrån lite olika synsätt men som, det får hon erkänna, helt handlat om vad kommunerna ska göra – inte vad staten kan förändra för att det ska funka bättre. (jaja, tänker tanten – ett å annat handlade väl om staten men inte på ett sånt genomgripande sätt.)

Po förslår också platt skatt – alltså att det inte ska vara som idag när ”en invånare i Dorotea betalar 6 kr mer per intjänad hundralapp än vad en invånare i Solna gör – för sämre samhällsservice.”
I någon av utredningarna – den sista tror tanten det var – pratas det bl.a. om att man kan ha differentierade arbetsgivaravgifter vilket skapade en himla debatt i Norrbotten då plötsligt kustens ena kommunalråd ropade: orättvist! Som om inte det redan var orättvist, fast åt andra hållet, tänkte tanten då!

Det som också diskuterades då var nedskrivning av studielån, vilket tanten tänkte kanske är möjligt och att det gjordes väl för länge sedan inom folktandvården?

Ett annat av Po:s förslag är: ”Tillgång till kapital är avgörande för såväl företagande som bostadsbyggande. Men kapitalet följer gängse strömmar. Banker och finansinstitut går ogärna in i projekt utanför städerna. Underlätta lån till byggande på landsbygd och investeringar till landsbygdsföretag. Bygg ut trygghetssystemen för småföretagare.” Detta är viktigt, tänker tanten. I tantens närhet finns en lokal bank som är mycket bra, men tanten tänker att det kan inte vara enbart den bankens ansvar att gå in i projekt i tantens län.

När tanten arbetade på Försäkringskassan så gjorde man, 2005, en ganska avancerad teknisk utveckling. Tanten och tantens kompisar fick frågan om ”man ville följa med på tåget, eller stanna på perrongen”. Tanten ville följa med – men det visade sig senare vara ett misstag. Tanten levde i illusionen att tekniken skulle vara bra för landsbygden men, men…det som Försäkringskassan talade om, att man kan arbeta var som helst.. Det visade sig enbart gälla åt ett håll, att flytta kontoren från landsbygden till städerna!
Nu när pandemin visat att det går att ha sin arbetsplats på en mindre ort, så är det dags att återigen ta upp diskussionen om att flytta de statliga myndigheterna från staden till landet.
Varför betala dyrt för kontor i storstäder när statliga myndigheter o bolagen skulle bo mycket billigare på landsbygden.

Tanten börjar tycka att den tiden som hon tillbringade i olika utredningar mest har varit slöseri med densamma då de egentligen inte givit så gott resultat som tanten önskat.
Tanten kan konstatera att det finns så många bra förslag – många, många fler än tanten skrivit om här – men det som saknas är faktiskt politiker som vågar genomföra dem.
Den sista utredningen ”Starkare kommuner” så finns en intressant sammanställning om vad som gjorts i grannländerna och det finns lärdomar att ta till sig av dem.

Å med detta ganska långa inlägg så tar tanten en kopp kaffe till och hoppas att det ändå finns en framtid för oss som valt att bo utanför de stora städerna.